Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Handel ludźmi – nie daj się zniewolić


Handel ludźmi – nie daj się zniewolić

W dn. 25.11.2016 r. w siedzibie SAN w Łodzi odbyła się konferencja pt. „Handel ludźmi – nie daj się zniewolić”, zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Łodzi oraz Społeczną Akademię Nauk.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni jako prelegenci przedstawiciele policji holenderskiej oraz polskiej, Społecznej Akademii Nauk, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz z Fundacji „You Can Free Us”.


Podczas konferencji omówiona została tematyka związana z problematyką handlu ludźmi w zakresie m.in. skali zjawiska, zachowania zasad bezpieczeństwa, procedur związanych z podjęciem pracy w Holandii, na co należy zwrócić uwagę, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Przedmiotowy wykład niewątpliwie wpłynął na zwiększenie świadomości osób w nim uczestniczących.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

galeria zdjęć

Konferencja

Komendant Miejski Policji w Łodzi oraz Rektor Społecznej Akademii Nauk serdecznie zapraszają wszystkie osoby zainteresowane tematyką zagrożeń związanych z wyjazdami zagranicznymi w celu podjęcia pracy zarobkowej do udziału w otwartej, bezpłatnej Konferencji pn. ”Handel ludźmi – nie daj się zniewolić”, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 12.00 w auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 98.

Celem konferencji jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń związanych z poszukiwaniem pracy poza granicami naszego kraju, wskazanie na co muszą uważać podpisując umowy oraz jak reagować, do kogo się zwrócić o pomoc w przypadku stania się ofiarą procederu handlu ludźmi.

W konferencji wezmą udział goście z Policji Holenderskiej p. Irena de Ruig z Biura Współpracy Międzynarodowej, Sietska Johannes z Wydziału Przestępczości Migracyjnej i Handlu Ludźmi oraz Hanka Mongard z organizacji FairWork. Swoje wystąpienia na temat mechanizmu handlu ludźmi zaprezentują: Daniela Sikora z Fundacji „You Can Free Us” i funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Społeczno – etyczny wymiar tego negatywnego zjawiska przedstawi prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, natomiast wskazówek dotyczących organizowania bezpiecznych wyjazdów udzieli p. Marcin Lewandowski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Organizatorzy konferencji: Komenda Miejska Policji w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk

Współorganizatorzy: Biuro ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym SAN, Akademickie Biuro Karier, Fundacja You Can Free Us Polska, XVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk oraz Liceum Akademickie ACE.SAN.

Parterami konferencji są: Dziennikarskie Koło Naukowe oraz Koło Naukowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, działające w Społecznej Akademii Nauk.

Serdecznie zapraszamy!

dokumenty   Harmonogram [pobierz]


Konferencja „Handel ludźmi – nie daj się zniewolić”

           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!