Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

KONGRES MŁODEGO SAMORZĄDU 7-9.04.2016

Kongres Młodego Samorządu powstał jako odpowiedź na potrzebę stworzenia platformy wymiany doświadczeń, zbudowania miejsca do dzielenia się ideami i pomysłami oraz nauki i rozwoju młodych samorządowców.

II Kongres Młodego Samorządu miał na celu podjęcie dyskusji o sposobach finansowania działania gminy, o diagnozowaniu i rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności wreszcie o wartości rodziny i prywatności osób pełniących funkcje publiczne. Do uczestnictwa w Kongresie zaproszeni zostali przede wszystkim doświadczeni praktycy i autorytety w swoich dziedzinach – fachowcy zajmujący się na co dzień z problemami, które są niesamowicie ważne dla całego społeczeństwa. Przedstawiciele Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk również uczestniczyli w tym wydarzeniu.

  • KONGRES MŁODEGO SAMORZĄDU 7-9.04.2016
  • KONGRES MŁODEGO SAMORZĄDU 7-9.04.2016
  • KONGRES MŁODEGO SAMORZĄDU 7-9.04.2016
  • KONGRES MŁODEGO SAMORZĄDU 7-9.04.2016
  • KONGRES MŁODEGO SAMORZĄDU 7-9.04.2016
  • KONGRES MŁODEGO SAMORZĄDU 7-9.04.2016


„Nie ma na świecie złych dzieci, są natomiast takie, które mają problem – popieprzonych rodziców – to jedna z tez wygłoszonych przez prof. Mariusza Jędrzejko z Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk podczas wykładu pt. „Dzieci i młodzież w ponowoczesnym świecie – etiologia współczesnych problemów wychowawczych i zaburzeń”.

Określenie „wykład” raczej nie oddaje charakteru tego spotkania. Z pewnością zostanie ono hitem tegorocznego kongresu, bo swoją góralską – moralną i chrześcijańską z gruntu pedagogikę profesor przedstawił w sposób niezwykle dynamiczny i barwny, wywołując raz po raz salwy śmiechu. Nie zabrakło „użycia” uczestników kongresu do ilustrowania pewnych zjawisk czy procesów. Ale istota problemów poruszanych przez profesora do zabawnych bynajmniej nie należy. Trudności wychowawcze u dzieci i młodzieży, w tym tak dramatyczne, jak uzależnienia, są powszechne. By z nimi walczyć potrzebne jest również zaangażowanie samorządu. Przede wszystkim w kompleksową i szeroko rozumianą profilaktykę. Do rodziców kierowaną przede wszystkim.”

Źródło: mlodysamorzad.pl

galeria zdjęć

           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!