Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Konferencje metodyczne dla instytucji samorządowych

„Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”
  • Narkotyki i dopalacze – zjawisko, zagrożenia, diagnoza problemu na szczeblu lokalnym – 4 godziny – adresaci dyrektorzy szkół, pracownicy instytucji samorządowych, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni.
  • Rozpoznawanie zachowań narkotykowych – podstawy pomocy medycznej dla osób znajdujących się pod wpływem narkotyków – adresaci – pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, straże miejskie, nauczyciele, pracownicy administracji szkolnej, rodzice, kuratorzy sądowi.
  • Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka – dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy i psycholodzy, pracownicy instytucji opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciele, rodzice.
  • Cyberprzemoc – zagrożenia, diagnoza zjawiska, profilaktyka – dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, rodzice.
  • Ponowoczesność jako źródło wielowymiarowych zagrożeń – dyrektorzy szkół, działacze samorządowi, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, pracownicy instytucji opiekuńczo-wychowawczych.
  • Samorządowe konferencje metodyczne „Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – diagnoza zjawiska, strategie nowoczesnej profilaktyki” (kluczowe problemy społeczne a zachowania ryzykowne nastolatków i dzieci; konsumpcjonistyczne modele życia a zachowania dzieci; negatywne wpływy społeczne – co widzi dziecko w ponowoczesności; dysfunkcje rodziny a zaburzenia u dzieci; rozwój uzależnień – trendy, przyczyny; kierunki przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym; rola wychowania moralnego).
           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!