Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Warsztaty szkoleniowe

Człowiek w świecie technologii cyfrowych
  1. Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka – wykłady edukacyjne dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół wszystkich szczebli, wychowawców burs i internatów, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych. Warsztaty profilaktyczne dla rodziców. Wyjaśniamy mechanizmy zaburzonych relacji dziecko-technologie cyfrowe, wpływ przekazu informacyjnego na pobudzenie emocjonalne. Definiujemy kluczowe błędy rodziców w modelowaniu reakcji do technologii cyfrowych – uczymy rozmawiania o tych problemach z uczniami (dziećmi). Opisujemy kluczowe problemy – zachowania agresywne, atomizację zachowań, desensytyzację, opór wychowawczy, przemęczenie, pobudzenie. Wyjaśniamy rolę snu w rozwoju dziecka i jego powodzeniu (niepowodzeniu) edukacyjnym. Prezentujemy pozytywne aspekty wpływu TC na rozwój dziecka.
  2. Cyberzagrożenia – leksykon kluczowych problemów. Poradnik profilaktyczny – warsztaty dla rad pedagogicznych wszystkich szczebli. Warsztaty profilaktyczne dla rodziców. Przedstawiamy kluczowe zachowania ryzykowne i zagrożenia w sieci, mechanizmy działania na młodego odbiorcę i ich konsekwencje (ujęcie pedagogiczne, psychologiczne i prawne). Prezentujemy skuteczne działania ochronne na poziomie szkoły i rodziców.
  3. Gry komputerowe a pobudzenie emocjonalne i zachowania agresywne dzieci – obalamy mity, pokazujemy fakty – wykład multimedialny dla rad pedagogicznych przedszkoli i wszystkich typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wyjaśniamy mechanizmy wpływu agresywnych gier komputerowych na zachowania dzieci i nastolatków. Prezentujemy najbardziej agresywne gry oraz ich edukacyjno-zabawowe alternatywy.
  4. Netykieta – czyli kulturalny człowiek w sieci warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 3-6 szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczymy zasad aktywności sieciowej, wyjaśniamy następstwa zachowań nienormatywnych.
  5. Nowy cyfrowy świat – od wielopoziomowego rozwoju i wielkich potencjałów do kluczowych zagrożeń - wykład multimedialny dla pracowników instytucji oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych. Socjopedagogiczne spojrzenie na rewolucję cyfrową i jej wpływ na życie oraz relacje społeczne oraz osobowy rozwój człowieka. Diagnoza potencjałów rozwojowych i zagrożeń. Próba analizy problemu etyki w sieci.
  6. Jak nie dać się złapać w sieć? – warsztaty profilaktyczne dla uczniów wszystkich poziomów edukacji. Uczymy zachowań asertywnych i empatii. Wyjaśniamy kluczowe pułapki w sieci i zasady ich unikania. Uczymy zachowania w sytuacji ataków w sieci lub naruszania dóbr osobistych.
           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!