Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×Dietetyka i profilaktyka zdrowotna

Czas trwania studiów: dwa semestry
Cel studiów:
Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad żywieniowo – dietetycznych.

Uczestnicy:
Studia "Dietetyka i profilaktyka zdrowotna" kierowane są zarówno do osób zajmujących się zawodowo żywieniem: dietetyków przedszkolnych, dietetyków pracujących w szpitalach, osób prowadzących stołówki, restauracje, ośrodki wczasowo-sanatoryjne, domy opieki społecznej, małe gastronomie, jak również do pielęgniarek oraz wszystkich zainteresowanych zdrowym, racjonalnym żywieniem.

Kwalifikacje i kompetencje:
Absolwenci będą posiadać wiedzę dotyczącą wpływu sposobu żywienia i stanu odżywienia na zachowanie zdrowia człowieka. Absolwent nabywa również wiedzę z zakresu oddziaływania poszczególnych składników odżywczych na przemiany metaboliczne organizmu człowieka, jak również wiedzę z zakresu postępowania żywieniowego w zależności od stanu zdrowia i zagrożenia rozwojem przewlekłych chorób dietozależnych. Słuchacze nabędą także kompetencje społeczne związane z potrzebą nieustannego poszerzania wiedzy z zakresu żywienia człowieka i prewencji zdrowia, jak również zdobędą umiejętność prawidłowego postępowania w poradnictwie żywieniowym dotyczącym klienta indywidualnego i żywienia zbiorowego.

Opis studiów:
Człowiek prawidłowo odżywiony jasno i precyzyjnie myśli, analizuje i wnioskuje. Chaos informacyjny dotyczący żywności, żywienia i współczesnego przemysłu spożywczego powoduje, że nawet przedstawiciele zawodów związanych z żywieniem i dietetyką poszukują prawdziwych i wiarygodnych informacji na temat żywienia, procesów technologicznych produkcji żywności oraz nagłośnionej medialnie żywności modyfikowanej genetycznie. Dużym problemem jest żywienie człowieka w stanie choroby. Współczesna nauka dostarcza aktualnej wiedzy dotyczącej diety jako formy wspomagającej leczenie farmakologiczne oraz - w niektórych schorzeniach - jako jedynej formy terapii.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wskazanych na początku studiów przedmiotów, zdanie egzaminu końcowego oraz przygotowanie i prezentacja projektu – planu żywienia dla wielopokoleniowej rodziny.

Opłaty: Wpisowe: - 100 zł
Opłata jednorazowa: - 2500 zł
Opłata semestralna: - 1350 zł
Opłata ratalna: - 270 zł ( x 10 m-cy)

Kierownik ds. dydaktycznych: dr Mariola Świderska
Kierownik Organizacyjny: mgr Mirosław Olszewski

O specjalne promocje dla Studentów i Absolwentów SAN pytaj w naszych Biurach Rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:

Bełchatów:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział w Bełchatowie
ul. Czaplinecka 96, 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22
email: belchatow@spoleczna.pl

Radomsko:
Społeczna Akademia Nauk
ul. Sucharskiego 87, 97-500 Radomsko
tel. 44 680 11 40
email: radomsko@spoleczna.pldietetyka AP SAN

           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!