Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Inne programy

  1. Budowanie nowoczesnych programów profilaktyki na poziomie miast, powiatów i gmin – warsztaty metodyczne dla gminnych i miejskich komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocników ds. uzależnień. Uczymy budowania wieloletnich programów pozytywnej profilaktyki integralnej.
  2. Techniki aktywizacji uczniów – wprowadzenie do neurodydaktyki. Warsztaty dla rad pedagogicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wyjaśniamy znacznie neurodydaktyki w procesie edukacji nauczania i wychowania. Prezentujemy przykłady, rozwiązania metodyczne i funkcjonalne. Wyjaśniamy zależności między rozwojem nastolatka a jego reakcjami i podejściem do obowiązków szkolnych.
  3. Psychospołeczne i dydaktyczne aspekty wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji – warsztaty edukacyjne dla wszystkich typów placówek oświatowych. Prezentujemy możliwości wykorzystania technik cyfrowych i zasobów Internetowych i e-edukacji w podnoszeniu atrakcyjności zajęć, aktywizacji uczniów. Uczymy poszukiwania materiałów w sieci oraz aktywnego wykorzystania Internetu w kontaktach z uczniami.
  4. Baw się – nie ryzykuj! – zajęcia edukacyjne dla uczennic klas gimnazjalnych i ponadgimanazjalnych poświęcone problemowy „pigułki gwałtu” i ryzykownych zachowań seksualnych. Wyjaśniamy co to jest pigułka gwałtu i jak jest rozprowadzana, uczymy zachowań asertywnych i kluczowych zasad bezpieczeństwa. Uczymy zespołowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz zasad postępowania w sytuacjach krytycznych.
  5. Matura bez dopalaczy i wzmacniaczy – zajęcia adresowane do uczniów klas maturalnych i trzecich klas gimnazjum. Pokazujemy skuteczne sposoby przygotowania się do egzaminu, wypoczynku i wzmacniania organizmu. Wyjaśniamy szkodliwe działanie środków typu „sesja” oraz napojów energetycznych na młode organizmy. Podpowiadamy neurodydaktyczne techniki wzmacniania pamięci.
           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!