Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM

Troska, by skuteczniej zapobiegać zamachom samobójczym, była głównym powodem organizacji I Łódzkiego Forum Przeciwko Mowie Nienawiści, Przemocy i Wykluczeniu "Nie hejtuj mnie i nie wykluczaj!". W eksperckim spotkaniu uczestniczyło blisko 200 specjalistów, wychowawców i zainteresowanych rodziców.

Przeciwko mowie nienawiści, przemocy, krzywdzeniu i wykluczeniu - najpowszechniejszym czynnikom wiodącym ku chorobom psychicznym i próbom samobójczym - wystąpili łódzcy policjanci opracowując kampanię profilaktyczną "Nie hejtuj mnie i nie wykluczaj!". W działaniach zaplanowanych także na kolejny rok szkolny sięgnięto po ideę zintegrowanej profilaktyki z wykorzystaniem rówieśniczego wsparcia czynności zapobiegawczych.

Kampania zostanie przeprowadzona w trzech etapach, skierowanych do różnych grup odbiorców: specjalistów z zainteresowanych instytucji, rodziców, pedagogów szkolnych i nauczycieli oraz młodzieży uczącej się. W organizacji działań policyjnych profilaktyków z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wsparli pedagodzy i psychologowie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi, Specjalistycznej Poradni Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, kadra naukowa i pracownicy Społecznej Akademii Nauk i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także studenci Społecznej Akademii Nauk zrzeszeni w Kole Naukowym Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej.

Forum eksperckie inaugurujące kampanię otworzyli insp. Paweł Karolak - Komendant Miejski Policji w Łodzi i Dariusz Nowak – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi, którzy przedstawili główne cele i założenia zaplanowanego na kilkanaście miesięcy wieloetapowego działania. Problematyka forum przywiodła do Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi blisko 200 nauczycieli, pedagogów, policjantów, kuratorów, pracowników instytucji pomocowych, wolontariuszy, studentów kierunków pedagogicznych oraz zainteresowanych rodziców, z którymi praktyczną wiedzą podzielili się: prof. Agnieszka Gmitrowicz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, prof. Beata Jachimczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Grzegorz Ignatowski, dr Michał Skorzycki i dr Dorota Herc ze Społecznej Akademii Nauk, Marta Stachowiak-Klimaszewska – Prokuratur Rejonowy Łódź-Polesie, Eliza Gaust z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi oraz podinsp. Violetta Gawron i nadkom. Sławomir Szymański z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Na zakończenie Forum osobom, które szczególnie przyczyniły się do organizacji tej, jakże społecznie ważnej, inicjatywy, zostały wręczone specjalne podziękowania. Wśród uhonorowanych osób znaleźli się również: Dziekan Nauk Społecznych i Humanistycznych Pan prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski, Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem – społeczno gospodarczym Pan Mirosław Olszewski oraz wykładowcy SAN Pan dr Michał Skorzycki i Pani dr Dorota Herc.

Kolejnym etapem kampanii będą trzy edycje warsztatów dla pedagogów szkolnych, nauczycieli z łódzkich szkół i zainteresowanych rodziców oraz zaplanowane na cały kolejny rok szkolny warsztaty dla młodzieży.

 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
 • ZAPOBIEC KRZYWDZENIU, PRZEMOCY I WYKLUCZENIU, BY CHRONIĆ PRZED DEPRESJĄ I SAMOBÓJSTWEM
           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!