Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Warsztaty szkoleniowe

Uzależnienia behawioralne – nowe wyzwanie edukacyjno- profilaktyczne
  1. Uzależnienia od technologii cyfrowych – etiologia, przebieg, wpływ na zachowania - wkłady z elementami warsztatowymi dla rad pedagogicznych wszystkich szczebli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Warsztaty profilaktyczne dla rodziców i uczniów. Wyjaśniamy kluczowe przesłanki i przyczyny uzależnień od urządzeń cyfrowych i zachowań w sieci, ich przebieg oraz wpływ na społeczne funkcjonowanie dzieci i nastolatków. Pokazujemy pierwsze sygnały „ścieżek” ku uzależnieniu i podstawowe błędny wychowawcze. Prezentujemy zasadnicze czynniki ochronne i model budowania relacji dziecko-technologie cyfrowe. Wyjaśniamy skuteczne metody wychodzenia z problemu. Uczniów uczymy samokontroli oraz zachowań alternatywnych.
  2. Ryzykowne zachowania seksualne dzieci i młodzieży – wykłady dla rad pedagogicznych, wychowawców burs, internatów, kolonii i obozów, pedagogów i psychologów szkolnych, studentów kierunków pedagogicznych. Warsztaty profilaktyczne dla rodziców. Wyjaśniamy wpływ wczesnej inicjacji seksualnej na rozwój nastolatków, zasady modelowania zachowań poprzez oglądanie filmów i scen pornograficznych. Prezentujemy kluczowe metody agresji seksualnej na dzieci i młodzież oraz uczymy skutecznych sposobów rozmawiania z nastolatkami o problemach dorastania seksualnego. Wyjaśniamy kluczowe ryzyka – nieplanowane ciąże i, gwałty, cyberseks, pobudzenie seksualne, pornografię, choroby. Uczymy zakładania filtrów ochronnych na urządzeniach cyfrowych.
  3. Zaburzenia jedzenia – obżarstwo, bulimia, anoreksja – warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla rad pedagogicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów kierunków pedagogicznych. Wyjaśniamy mechanizmy rozwoju uzależnienia oraz czynniki wpływające na powstawanie zaburzeń. Opisujemy symptomy bulimii i anoreksji. Wskazówki do pracy z dzieckiem z uzależnieniem.
  4. Pracoholizm – wsparcie dla osób uzależnionych – warsztaty dla pracowników pionów personalnych firm oraz studentów kierunków pedagogicznych. Wyjaśniamy czynniki sprzyjające powstawaniu pracoholizmu, jego objawy i konsekwencje. Uczymy zasad postępowania z pracoholikiem i wspierania go w wychodzeniu zaburzenia.
  5. Kompulsywny hazard – uwarunkowania, zagrożenia, rozpoznawanie, wsparcie - warsztaty dla rad pedagogicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów kierunków pedagogicznych, psychologicznych i medycznych. Warsztaty profilaktyczne dla rodziców. Wyjaśniamy przyczyny i mechanizmy hazardu, w tym jego internetowych form. Ukazujemy kluczowe zagrożenia oraz następstwa ekonomiczne, społeczne, moralne, prawne. Prezentujemy kluczowe czynniki ryzyka i czynniki ochronne. Udzielamy wskazówek do pracy z nastolatkiem (pracownikiem, członkiem rodziny uzależnionym od hazardu.
           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!