Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Warsztaty szkoleniowe

Człowiek w epoce ponowoczesności
  1. Etiologia zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Kluczowe wyjaśnienia teoretyczne – wykład multimedialny dla pracowników instytucji oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, kuratorów sądowych, studentów kierunków pedagogicznych. Próba diagnozy kluczowych obszarów ryzyka, konsekwencji zachowań ryzykownych (somatycznych, psychicznych, prawnych i moralnych). Analiza czynników ochronnych i ich znaczenia dla ograniczania zachowań ryzykownych. Kluczowe teorie zachowań ryzykownych i uzależnień. Delegacje profilaktyczne.
  2. Ponowoczesność i je modele życia społecznego i indywidualnego – wykład multimedialny dla pracowników instytucji oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, kuratorów sądowych. Socjologiczno-pedagogiczne ujęcie ponowczesności z jej kodami kulturowymi oraz modelami życia, funkcjonowania zawodowego, podejściem do kultury tradycji i religii. Krytyczna analiza kantowskiej wizji człowieka, „brukowych” modeli przekazu medialnego oraz relatywizmu, jako kluczowych narzędzi ponowoczesności.
  3. Etnozagrożenia - nowe wyzwanie - wykład multimedialny dla pracowników instytucji oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, kuratorów sądowych, działaczy samorządowych, katechetów. Próba charakterystyki etnozagrożeń (zderzeń kulturowych, niekontrolowanych procesów migracyjnych, konfrontacji religijnych, terroryzmu). Kluczowe narzędzia etno presji na naszą kulturę (cywilizację) i ich konsekwencje dla Europy i Polski.
           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!