Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Warsztaty szkoleniowe

Narkotyki i dopalacze – profilaktyka uzależnień chemicznych
  1. Narkotyki – fakty i mity – szkolenia metodyczne dla rad pedagogicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i placówek resocjalizacji nieletnich. Wyjaśniamy tendencje rozwojowe problemów narkotykowych, charakteryzujemy kluczowe substancje, działanie dealerów i metody sprzedaży narkotyków i dopalaczy w sieci. Pokazujemy rozwój zagrożeń narkotykowych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń układów człowieka.
  2. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych – kluczowe zasady postępowania z osobą pod wpływem narkotyku – dopalacza. Podstawy pomocy medycznej – szkolenia metodyczne dla rady pedagogicznych szkół ponadpodstawowych, wychowawców burs i internatów, wychowawców kolonijnych, pielęgniarek, ratowników medycznych, funkcjonariuszy policji i strażników miejskich, pracowników PCPR i MOPS/GOPS, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych, firm transportowych i komunikacyjnych, firm ochrony, kuratorów sądowych, psychologów i pedagogów z poradni specjalistycznych. Zajęcia profilaktyczne dla rodziców. Uczymy rozpoznawania zachowań narkotykowych oraz zasad postępowania z osobą pod wpływem narkotyku i dopalacza. Prezentujemy skuteczne zasady bezpieczeństwa w kontakcie z takimi osobami oraz uczymy udzielania im pomocy medycznej. Wyjaśniamy problem współuzależnienia.
  3. Dopalacze i nowe substancje uzależniające – wykłady edukacyjne dla rad pedagogicznych wszystkich szczebli, kuratorów sądowych oraz pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zwarty, merytoryczny i przystępny w formie opis nowych substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń somatyczno-psychicznych związanych z ich używaniem. Charakterystyka problemu niemedycznego używania leków. Prezentujemy kluczowe teorie uzależnień i mechanizmy tej choroby.
  4. Marihuana – fakty bez mitów – wykłady multimedialne z elementami warsztatów dla rad pedagogicznych szkół wszystkich szczebli, kuratorów sądowych, pracowników instytucji bezpieczeństwa i ochrony, wychowawców burs i internatów, rodziców. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prezentujemy fakty i obalamy mity o tym narkotyku. Pokazujemy mechanizmy uzależnień od THC, krótko i długoterminowe następstwa używania narkotyku, zależności miedzy marihuana a zaburzeniami zachowań społecznych i porażkami edukacyjnymi. Wyjaśniamy wpływ narkotyku na kierowanie pojazdem, funkcjonowanie w rodzinie, bezpieczeństwo komunikacyjne, rozwój zaburzeń psychicznych, ciążę (płód) i ryzykowne zachowania seksualne. Uzbrajamy w twarde argumenty naukowe o tym narkotyku.
  5. Zasady stosowania testów narkotykowych – warsztaty metodyczne dla rad pedagogicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowawców burs i internatów, kuratorów sądowych, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, firm transportowych. Uczymy stosowania testów chemicznych (ślinowych) oraz nie chemicznych sposobów rozpoznawania zachowań narkotykowych.
  6. Narkotyki i narkomania jako wielowymiarowy problem społeczny, medyczny i moralny – wykład monograficzny dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, działaczy i pracowników instytucji samorządowych. Socjopedagogiczne spojrzenie na rozwój problemów narkotykowych w Europie i Polsce w ciągu ostatnich 2-3 dekad. Odmienne od mainstrimowych koncepcji ujęcie na tle problemów kumulujących się problemów społecznych, tendencji kulturowych, wpływów „kodów informacyjnych” ponowoczesności. Diagnoza zjawiska i towarzyszących mu problemów w perspektywie życia jako wartości największej. Naukowa krytyka koncepcji legalizacyjnych i ruchów pro narkotykowych.
  7. Narkotyki i dopalacze a bezpieczeństwo ruchu drogowego – specjalistyczne warsztaty adresowane do policjantów prewencji i ruchu drogowego, instruktorów nauki jazdy, kadr kierowniczych i zarządzających firm transportowych. Wyjaśniamy dwustronny charakter zagrożeń – od prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyku (dopalacza) po niebezpieczne zachowania pieszych pod wpływem substancji psychoaktywnych. Pokazujemy symptomy, cechy zachowań, możliwe zachowania ryzykowne, zasady postępowania wobec osób pod wpływem narkotyków i dopalaczy. Wyjaśniamy wpływ poszczególnych narkotyków na zachowania w ruchu drogowym.
  8. E-papierosy i nowe wzmacniacze – pułapki nowych uzależnień – warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia profilaktyczne dla rodziców. Obalamy mity o „bezpiecznych” e-papierosach i „cudownych” właściwościach środków pobudzających i wzmacniających. Pokazujemy ich rujnujący wpływ na układ krążenia, oddechowy i inne układy człowieka. Pokazujemy alternatywne sposoby podnoszenia sprawności intelektualnej, odreagowania zmęczenia i stresu. Zajęcia dedykowane szczególnie dla klas maturalnych.
           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!