Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Masz jedno życie – nie zmarnuj szansy!

Masz jedno życie – nie zmarnuj szansy!


Społeczna Akademia Nauk partnerem w nowatorskim programie profilaktycznym "Masz jedno życie – nie zmarnuj szansy!"

W Łodzi ruszył innowacyjny program profilaktyczny „Masz jedno życie – nie zmarnuj szansy!”.

Niesztampowa koncepcja zapobiegania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przestępczości wykorzystuje film dokumentalny z udziałem osadzonych w zakładzie karnym oraz aktywizuje młodych do własnej twórczej aktywności profilaktycznej. Stworzony z troski o bezpieczeństwo młodych łodzian projekt obejmie uczniów wszystkich klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

W dniu 18 października 2018 roku w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi policjanci Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zainaugurowali program profilaktyczny "Masz jedno życie – nie zmarnuj szansy!". W obecności insp. Tomasza Olczyka – I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, podinsp. Wandy Mende – Naczelnika Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Grzegorza Wierzchowskiego – Łódzkiego Kuratora Oświaty, prof. Grzegorza Ignatowskiego - Przewodniczącego Rady Naukowej Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk, Mirosława Olszewskiego - Dyrektora Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym SAN, komendantów miejskich i powiatowych garnizonu łódzkiego, dyrektorów łodzkich szkół ponadpodstawowych, pedagogów i psychologów, ekspertów w dziedzinie profilaktyki oraz studentów pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak oraz łódzcy funkcjonariusze przedstawili założenia programu dedykowanego dla uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Scenariusz warsztatów, opracowany z myślą o zapobieganiu uzależnieniom i przestępczości, uwzględnia wykorzystanie filmu profilaktycznego pod tytułem nadanym też programowi, zrealizowanego z inspiracji łódzkich policjantów we współpracy z Łódzką Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im.Leona Schillera w Łodzi oraz Zakładem Karnym w Łowiczu.

Wyreżyserowany przez Macieja Jankowskiego - studenta ostatniego roku Szkoły Filmowej w Łodzi, pod artystyczną opieką prof. Jacka Bławuta, film przybliża proces destruktywnej przemiany osób, które eksperymentowały ze środkami psychoaktywnymi i popełniały przestępstwa, ukazuje procesy, które w nieodwracalny sposób wpływają zarówno na zmiany zachodzące w organizmie, jak i determinujące zmianę życia, wywołuje u widzów emocje i zmusza do refleksji, obalając powszechny mit o tym, że środki psychoaktywne nie wywierają istotnego negatywnego wpływu na życie ludzkie. Pierwsze warsztaty dla młodzieży odbędą się już 8 listopada, a w bieżącym roku szkolnym z policyjnej oferty profilaktycznej skorzystają uczniowie 197 klas – łącznie ponad 5000 młodych łodzian.

W ramach programu zostanie ogłoszony dla młodzieży nim objętej konkurs na klip filmowy o charakterze profilaktycznym. Mecenasem konkursu została Społeczna Akademia Nauk, od wielu lat kształcąca na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną oraz oferująca eksperckie studia podyplomowe w zakresie profilaktyki zintegrowanej.

Inauguracja programu stała się też okazją do przedstawienia opracowanego przez łódzkich funkcjonariuszy - wespół ze specjalistami z Poradni Psycholgiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi oraz kadrą Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk – projektu integracji działań profilaktycznych, ukierunkowanego na dalsze podwyższenie skuteczności w zapobieganiu zagrożeniom i przeciwdziałaniu patologiom społecznym. Prospołeczne zaangażowanie Uczelni w program profilaktyczny "Masz jedno życie – nie zmarnuj szansy!" jest wyrazem rzeczywistej troski władz Akademii o los młodych ludzi wkraczających w dorosłość oraz bezpieczeństwo powszechne, będące wspólną sprawą.

           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!