Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Rada Naukowa AP SAN

Rada Naukowa AP SAN:

prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
prof. dr hab. Krystyna Chałas – Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Janusz Morbitzer – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
prof. ndzw. dr hab. Paweł Prüfer - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
dr hab. Ditta Baczała – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Eugeniusz Moczuk – Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Tadeusz Sakowski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr Roman Solecki - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Adam Gogacz - Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie
dr Tomasz Safjański – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
dr Wiesław Bożejewicz – Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku
dr Barbara Pisarska
dr Anna Dobrychłop - PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr Marek Borowski - PWSZ im. Pawła Włodkowica w Płocku
doc. dr Andrzej Gałkowski - PWSZ im. Pawła Włodkowica w Płocku
dr Artur Gołębiowski - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała T. Kościuszki we Wrocławiu
prof. ndzw. dr hab. Marek Walancik – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
dr inż. Robert Maciejczyk - Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
prof. zw. dr hab. Zdzisław Kosyrz – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
prof. UZ dr hab. Mirosław Kowalski – Uniwersytet Zielonogórski
ks. dr Krzysztof Stępniak – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
dr Danuta Morańska – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
dr Paweł Łabuz - WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
dr Mariusz Michalski - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska
dr Jan A. Malinowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Sławomir Wolniak – Klinika Psychiatryczna i terapii Uzależnień WOLMED
prof. dr hab. Wojciech Gruszczyński – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
prof. dr hab. Zygfryd Juczyński – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
prof. dr hab. Jolanta Kopka – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
dr Marek Krawiec – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
prof. dr hab. Henryk Skłodowski – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!