Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Szkolenia w ramach kampanii "Uwaga! Dziecko cierpi.Nie pozwól na to!"

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oraz Komenda Miejska Policji w Łodzi serdecznie zapraszają wychowawców żłobków, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, lekarzy, pielęgniarki środowiskowe, pedagogów szkolnych, studentów oraz wszystkie zainteresowane osoby, które w swojej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z dziećmi do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w ramach kontynuacji kampanii informacyjnej pod hasłem „Uwaga! Dziecko cierpi. Nie pozwól na to!”

Kampania ma na celu wzmocnienie systemu reagowania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, jak również wypracowanie ze społecznością lokalną takich form zachowań, dzięki którym poprzez system wczesnego powiadamiania Policji oraz innych służb o niepokojących sygnałach i zagrożeniach, będzie można zapobiec przemocy wobec dzieci i skutecznie jej przeciwdziałać.

Kampania informacyjna została zainaugurowana w dn. 17 lutego 2017 r. podczas Certyfikowanej Konferencji Dydaktycznej pt. „Uwaga! Dziecko cierpi. Nie pozwól na to!”. Podczas Konferencji wykładowcy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania zjawisku krzywdzenia dzieci przedstawili problematykę związaną ze stosowaniem przemocy w kontekście działań pomocowych oraz obowiązujących procedur prawnych i współdziałania z innymi podmiotami.

Harmonogram szkoleń:
  • 12 kwietnia 2017 r., godz. 10:00 – 13:00 - szkolenie przeznaczone dla kierowników żłobków oraz wychowawców, dyrektorów przedszkoli oraz nauczycieli;
  • 17 maja 2017 r., godz. 10:00 – 13:00 - szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół podstawowych oraz pedagogów szkolnych;
  • 31 maja 2017 r., godz. 10:00 – 13:00 - szkolenie przeznaczone dla pielęgniarek, położnych, pracowników MOPS, kuratorów

Wszystkie szkolenia odbędą się w Auli A1 Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 98.

Tematyka szkoleń:
  • „Zespół dziecka maltretowanego” - dr n med. Anna Smędra - adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • „Działania Policji na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Współpraca międzyinstytucjonalna.” - mł. asp. Jakub Wilczek oraz ASP. Adam Dembiński - Wydział Prewencji KMP w Łodzi
  • „Postępowanie rodzinne i opiekuńcze w systemie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci – aspekty prawne” - Sędzia Dorota Opalewska - Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi
  • „Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie” - dr Dorota Strzelczyk - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Rejestracja uczestników odbywa się drogą mailową - zgłoszenia należy przesyłać na adres: wspolpraca@spoleczna.pl (podając datę szkolenia, imię i nazwisko, miejsce pracy, e-mail oraz numer telefonu).

Ilość miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Studenci Społecznej Akademii Nauk mogą wziąć nieodpłatny udział w każdym ze szkoleń.


Uwaga! Dziecko cierpi.Nie pozwól na to!

           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!