Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”

W dniu 12.04.2017r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 98, odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń w ramach kampanii profilaktycznej pod hasłem „Uwaga! Dziecko cierpi. Nie pozwól na to!”. Adresatami szkolenia byli kierownicy żłobków, wychowawcy, dyrektorzy przedszkoli oraz nauczyciele.

Szkolenie miało na celu uwrażliwić pracowników powyższych placówek do reagowania i powiadamiania służb w przypadku ujawnienia symptomów mogących świadczyć o stosowaniu przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej wobec dzieci.

Szkolenie poprowadzili:
 • dr n med. Anna Smędra, która omówiła tematykę związaną ze stosowaniem przemocy fizycznej wobec dzieci, wskazując konkretne przykłady w formie fotograficznej oraz omawiając mechanizm powstawania obrażeń;
 • mł. ASP. Jakub Wilczek z Wydziału Prewencji KMP w Łodzi, który przedstawił sposoby działania Policji w celu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz omówił formy współpracy z innymi instytucjami w przypadku uzyskania informacji o stosowaniu przemocy wobec dzieci;
 • sędzia Dorota Łopalewska poruszyła temat problematyki postępowania rodzinnego i opiekuńczego w systemie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci; Szkolenie zakończyła dr Dorota Strzelczyk wykładem omawiającym szeroko pojęte zagadnienie dotyczące dziecka jako ofiary przemocy w rodzinie.

W trakcie szkolenia prelegenci kładli nacisk na wypracowanie form współpracy i właściwego reagowania na krzywdę dzieci. W trakcie spotkania przedstawiono problem przemocy wobec dzieci w ujęciu medycznym, prawnym i psychologicznym.

Kolejne szkolenie odbędzie się w dniu 17.05.2017r w godz. 10:00-13:00 w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul Kilińskiego 98 i będzie skierowane do dyrektorów szkół podstawowych, pedagogów oraz wychowawców.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie na adres wspolpraca@spoleczna.pl (w treści należy wpisać datę szkolenia, imię i nazwisko, miejsce pracy, e-mail, numer telefonu).

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania.

 • Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”
 • Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”
 • Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”
 • Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”
 • Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”
 • Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”
 • Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”
 • Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”
 • Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”
 • Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”
 • Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”
 • Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”
 • Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”
 • Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”
           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!