Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”

20 kwietnia 2017 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”. Kolejna edycja konferencji zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki SAN zgromadziła specjalistów z zakresu nauk społecznych i obszaru nauk pedagogicznych z licznych ośrodków z całej Polski, a głównymi tematami poruszonymi podczas obrad były m.in.: Ucieczki osób małoletnich z domu rodzinnego jako kryzys i zaburzenie wartości w rodzinie. Rola Policji na przykładzie czynności realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Łodzi; Mechanizm parentyfikacji w diagnozie rodziny wiktymologicznej. Aspekt relacyjny czy Zasoby rodzinne wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Po obradach plenarnych, w ramach obrad w panelach dyskusyjnych rozmowa dotyczyła Funkcjonowania współczesnej rodziny oraz Wychowania w rodzinie i w szkole.

Konferencja, która zgromadziła kilkudziesięciu czołowych badaczy problematyki rodziny w w Polsce i na świecie, pozwoliła zdefiniować podstawowe problemy, przed którymi staje współczesna rodzina, określić wyzwania dla instytucji społecznych w kontekście pomocy współczesnej rodzinie oraz zbadać i omówić przyszłość rodziny w Polsce i na świecie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.


 • Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”
 • Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”
 • Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”
 • Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”
 • Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”
 • Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”
 • Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”
 • Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”
 • Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”
 • Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”
 • Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”
 • Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”
 • Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”
           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!