Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji

25.05.2017 odbyło się w SAN, organizowane przez Akademię oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Seminarium „Wyzwania dla edukacji”. W ramach spotkania odbyły się trzy sesje, które prowadzili profesor Bogusław Śliwerski, profesor Iwona Chrzanowska i dyrektor Janusz Moos.

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i kierownik Katedry Teorii Wychowania UŁ mówił o „Niszczeniu edukacji i/w demokracji”, prof. dr hab. Iwona Chrzanowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i SAN w Łodzi przedstawiła „Uwarunkowania rozwoju idei edukacji włączającej”, natomiast dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos wyjaśnił, jakie znaczenie ma „Budowanie marki szkoły zawodowej”.

Drugą część spotkania stanowiła dyskusja prowadzona przez dr hab. prof. UAM Beatę Jachimczak, reprezentującą Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, SAN w Łodzi oraz Urząd Miasta Łodzi.


 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
 • Seminarium o Wyzwaniach dla edukacji
           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!