Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).




×

"Nie wciągnij własnego życia!" - studencka kampania profilaktyczna podsumowana

Blisko 4 000 osób – gimnazjalistów, uczniów starszych klas szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli objęła studencka "Superkampania – NIE dla ćpania! Nie wciągnij własnego życia!". Warsztaty dla młodzieży poprowadzili członkowie studenckiego Koła Naukowego Proflaktyki Społecznej i Resocjalizacji SAN wspierani przez policyjnych profilaktyków.

W dniu 29 maja 2017 roku zakończyła się trwająca od połowy marca kampania profilaktyczna przeciwko narkotykom i dopalaczom. Zainaugurowana konferencją naukową z udzialem cenionych autorytetów i znawców problematyki uzależnień poszerzyła zakres oddziaływania, gdy w ramach kolejnego etapu dwuosobowe zespoły studenckie zrekrutowane z Koła Naukowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Społecznej Akademii Nauk ruszyły do szkół z powiatu bełchatowskiego, by dzielić się z uczniami aktualną wiedzą o zgubnych skutkach zażywania dopalaczy i narotyków. W zajęciach warsztatowych studeci wzmacniali także postawy asertywne, a wspierający ich policjanci przybliżali młodzieży aspekty prawne przestęstw narkotykowych. Studenci-wolontariusze objęli działaniem prawie 2300 uczniów ze 121 klas w 25 szkołach.

Równolegle z warsztatami policyjni eksperci prowadzili w szkołach prelekcje dla rad pedagogicznych i rodziców. Skorzystało z nich blisko 1500 osób. Prospołeczne aktywność była też dla studentów doskonałą okazją do doskonalenia zawodowego i sprawdzenia kometencji nabytych podczas kształcenia w praktycznym działaniu.

W organizacji kampanii studentom pomagali profesjonaliści z Akademii Profilktyki SAN, Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie, Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oraz Kliniki Leczenia Uzależnień WOLMED w Dubiu.

"Superkampania – NIE dla ćpania! Nie wciągnij własnego życia!" zyskała honorowe patronaty Starosty Bełchatowskiego, Prezydenta Bełchatowa, Burmistrza Zelowa oraz Wójtów: Bełchatowa, Drużbic, Kleszczowa, Kluk, Ruśca i Szczercowa, a także licznych patronów medialnych, dzięki którym informacja o zagrożeniach narmotykowych i dopalaczowych trafiła do jeszcze większej rzeszy odbiorców.

Za szlachetną inicjatywę oraz zaangażowanie w jej przeprowadzenie autorzy kampanii profilaktycznej odebrali w dniu jej podsumowania podziękowania od władz Społecznej Akademii Nauk i Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie.


 • Nie wciągnij własnego życia!
 • Nie wciągnij własnego życia!
 • Nie wciągnij własnego życia!
 • Nie wciągnij własnego życia!
 • Nie wciągnij własnego życia!
 • Nie wciągnij własnego życia!
 • Nie wciągnij własnego życia!
 • Nie wciągnij własnego życia!
 • Nie wciągnij własnego życia!
 • Nie wciągnij własnego życia!
 • Nie wciągnij własnego życia!
           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!