Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberzagrożeniom


Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberzagrożeniom

W dniu 22 czerwca 2017 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się Certyfikowana Konferencja Dydaktyczna pt. „Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberzagrożeniom”.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.


W konferencji udział wzięło ok. 200 osób – nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, sądów, samorządowców, policjantów, studentów oraz innych osób zainteresowanych tematyką cyberagrożeń.

Przedsięwzięcie miało na celu uzmysłowienie odbiorcom skali zjawiska cyberprzestępczości oraz skutków z nim związanych. Podczas konferencji omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące zagrożeń związanych z użytkowaniem smartfonów, nadmierną aktywnością w sieci i uzależnieniem od Internetu. Wskazano symptomy mogące świadczyć o cyberuzależnieniu oraz formy dostępnej pomocy.

Omówiono także skalę zjawiska przestępczości komputerowej i zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej w tym zakresie.

Konferencja zapoczątkowała cykl szkoleń i warsztatów związanych z zapobieganiem problemom cyberzagrożeń, których realizacja planowana jest na kolejny rok szkolny. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Społeczna Akademię Nauk, Komendę Miejską Policji w Łodzi oraz Akademię Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk.

 • Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyber zagrożeniom
 • Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyber zagrożeniom
 • Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyber zagrożeniom
 • Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyber zagrożeniom
 • Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyber zagrożeniom
 • Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyber zagrożeniom
 • Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyber zagrożeniom
 • Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyber zagrożeniom
 • Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyber zagrożeniom
           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!