Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności "Terroryzm"

Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Terroryzm, możliwości zapobiegania i ograniczania skutków ataków terrorystycznych były tematem zorganizowanej w Łodzi II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności”. Platformę wymiany wiedzy między naukowcami i praktykami przygotowali łódzcy policjanci i środowisko akademickie Społecznej Akademii Nauk.

Ponad 300 uczestników z wielu środowisk zawodowych uczestniczyło 18 października 2017 roku w zorganizowanej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz pracowników naukowych Społecznej Akademii Nauk konferencji naukowej poświęconej problematyce terroryzmu. Wśród gości wydarzenia byli: Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, insp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Olivier Ordas - Attaché do Spraw Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ambasady Francji.

Obradom przewodniczyli: insp. Paweł Karolak – Komendant Miejski Policji w Łodzi oraz prof. Grzegorz Ignatowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk. Referujący, reprezentujący polskie uczelnie oraz praktycy ze służb mundurowych, podzieli się najaktualniejszą wiedzą o przyczynach terroryzmu, jego uwarunkowaniach społecznych, sposobach zapobiegania oraz możliwościach minimalizowania skutków ataku terrorystycznego.

Organizatorzy dążąc do wypracowania skutecznych i najbardziej aktualnych zaleceń i rekomendacji dla funkcjonariuszy służb zajmujących się zwalczaniem globalnego terroryzmu, profilaktyką społeczną i edukacją służącą zapewnieniu bezpieczeństwa, przybliżyli zebranym wypracowane dotychczas metody oddziaływania prewencyjnego.

Dorobek konferencji zostanie opublikowany w monografii, a samo wydarzenie zainicjowało cykl warsztatów tematycznych dla poszczególnych grup zawodowych. Zaproszenia do udziału w nieodpłatnych szkoleniach zostaną skierowane do dyrektorów szkół i placówek kultury, kadry kierowniczej i pracowników instytucji bankowych, sklepów wielkopowierzchniowych oraz służb ochrony, a także organizatorów imprez masowych. Kilkugodzinne warsztaty zaplanowano na w grudzień bieżacego oraz styczeń i luty następnego roku.

Patronatu honorowego wydarzeniu udzielili: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński i Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Patronem medialnym wydrzenia byli: Telewizja Polska Oddział w Łodzi oraz Miesięcznik Policja 997.

 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Terroryzm tematem konferencji naukowej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi


Terroryzm współczesny oraz przeciwdziałanie i ograniczanie skutków aktów terrorystycznych będzie tematem najbliższej konferencji naukowej organizowanej przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, Komendę Miejska Policji w Łodzi oraz Akademię Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności "Terroryzm", która odbędzie się w dn. 18 października 2017 r. w auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 98.

Konferencja poświęcona będzie w całości problemom wspólczesnego terroryzmu, zwłaszcza przybliżeniu najaktualniejszej wiedzy o możliwościach przeciwdziałania, zapobiegania i ograniczania skutków aktów terrorystycznych. Konferencja adresowana jest do zarówno do badaczy terroryzmu jak i praktyków ze służb oraz instytucji pomocowych, zarządzania kryzysowego, profilaktyki społecznej i edukacji. Zamysłem organizatorów jest nie tylko głębsze poznanie tego rosnącego problemu współczesnych społeczeństw, ale także wypracowanie najaktualniejszych zaleceń i rekomendacji dla zajmujących się zwalczaniem terroryzmu i zagrożeń związanych z aktami terroru, profikaktyką społeczną oraz edukacją dla bezpieczeństwa, a także prezentacja praktycznych rozwiązań prewencyjnych ukierunkowanych na ograniczenie skutków ataków.

Grono prelegentów tworzą zarówno cenieni naukowcy i teoretycy badający terroryzm, jak i doświadczeni praktyktycy ze służb i instytucji powołanych do działania w sytuacjach kryzysowych.

Konferencja zainauguruje także cykl sprofilowanych warsztatów tematycznych dla zarządzających placówkami oświatowymi, kulturalnymi i handlowymi, kadry kierowniczej banków, pracowników ochrony oraz organizatorów imprez masowych i cyklicznych zgromadzeń.

Warunki uczestnictwa w Konferencji:

Uczestnictwo bierne (bez wygłaszania referatu oraz publikacji artykułu): rejestracja poprzez stronę internetową www.event.san.edu.pl lub wysłanie zgłoszenia mailowego na adres wspolpraca@spoleczna.pl do dnia 9 października 2017 r.

Udział bierny (bez wygłaszania referatu oraz publikacji artykułu) jest całkowicie bezpłatny.
Każdy osoba biorąca udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Uczestnictwo czynne (wygłoszenie referatu oraz publikacja artykułu): wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy Sekretarza Konferencji (sszymanski@spoleczna.pl) do dnia 29 września 2017 r. (w zgłoszeniu prosimy o przesłanie głównych tez swojego wystąpienia).

Warunkiem uczestnictwa czynnego jest ponadto uiszczenie opłaty konferencyjnej związanej z organizacją konferencji na konto organizatora nie później niż do 10 października 2017 r.
Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia i zakwalifikowaniu referatu mailem do dnia 5 października 2017.

Szczegóły dotyczące Konferencji oraz Karta Zgłoszenia znajdują się w załączonych plikach.

dokumenty   Karta zgłoszenia [pobierz]

dokumenty   Pismo przewodnie [pobierz]

dokumenty   Program konferencji [pobierz]


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności

           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!