Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Wspieramy takie inicjatywy!!!

Wspieramy takie inicjatywy!!!


Termin zbiórki darów dla polskich dzieci i rodzin należących do Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach na Litwie przedłużony do 24 listopada!!!


Rejon Solecznicki jest samorządem partnerskim powiatu bełchatowskiego od sierpnia 2013 r. 80 procent spośród ok. 30 tysięcy jego mieszkańców stanowią Polacy. Zbiórka darów jest jednym z efektów tegorocznych kontaktów Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie z przedsiębiorcami z Solecznik.

Zachęcamy Państwa do udziału w akcji!! Zbierana jest nowa odzież, obuwie, zabawki, artykuły szkolne, książki i środki czystości. W imieniu Władz Uczelni dary dla potrzebujących przekazał już Pan Mirosław Olszewski – Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Wszystkie osoby, które chcą wesprzeć akcję prosimy o dostarczenie darów do budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie lub do Biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie (ul. Pabianicka 34).

Więcej informacji:

Starostwo Powiatowe - Zespół ds. Promocji: 44 635 86 42
Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie: 516 151 710

  • Wspieramy takie inicjatywy!!!
  • Wspieramy takie inicjatywy!!!
  • Wspieramy takie inicjatywy!!!
  • Wspieramy takie inicjatywy!!!
  • Wspieramy takie inicjatywy!!!
           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!