Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Społeczna Akademia Nauk gospodarzem warsztatów na temat terroryzmu

Społeczna Akademia Nauk gospodarzem warsztatów na temat
terroryzmu


Łódzcy policjanci, strażacy i ratownicy medyczni podzielili się z dyrektorami szkół i ośrodków kultury praktyczną wiedzą o możliwościach ograniczania skutków aktów terrorystycznych. Grudniowe warsztaty stanowią część szerszego projektu "Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności – TERRORYZM". Gospodarzem niecodziennego szkolenia była Społeczna Akademia Nauk.

Ograniczenie skutków aktów terrorystycznych oraz możliwości skutecznego im zapobiegania były tematem eksperckiego szkolenia dla dyrektorów łódzkich szkół i ośrodków kultury. Najaktualniejszą wiedzę, opartą o analizy aktów terrorystycznych, w dniu 5 grudnia 2017 roku w auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi uczestnikom warsztatów przekazali: kom. Katarzyna Szczęsna z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, nadkom. Krzysztof Jarmusz – Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w Łodzi i podkom.

Przemysław Fencki – policjant tego pododdziału, st. kpt. Jacek Jakson z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz mgr Michał Wójcik i mgr Adam Stępka z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Warsztaty stanowią część projektu profilaktycznego "Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności", w ramach którego 18 października br. w Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona terroryzmowi.

Przybliżając zasady postępowania służb ratowniczych w sytuacji wystąpienia zagrożenia aktem terrorystycznym prowadzący szkolenie wywołali ożywioną dyskusję nad aktualnym stanem przygotowania placówek oświatowych i kulturalnych do działania w sytuacji wystąpienia zagrożenia terrorystycznego. Padły również propozycje zmian oragnizacyjnych i prawnych. Wszystkie postulaty zostaną przekazane właściwym organom.

Organizatorzy projektu: Społeczna Akademia Nauk, Akademia Profilaktyki SAN, Komenda Miejska Policji w Łodzi, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi zapraszają zarządców galerii handlowych, kadrę kierowniczą banków, firm ochrony i organizatorów imprez masowych na kolejną edycję nieodpłatnych i certyfikowanych warsztatów w dniu 17 stycznia 2018 roku.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.event.san.edu.pl lub wysłanie zgłoszenia mailowego na adres wspolpraca@san.edu.pl. Zgłoszenia mailowe powinny zawierać następujące dane: data warsztatów, imię i nazwisko, miejsce pracy, e-mail oraz numer telefonu.

Patronami honorowymi projektu są: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski oraz Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski.

           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!