Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Zrozumieć seniorów, by skuteczniej im pomagać - łódzka konferencja "Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki"

Bezpieczny Senior


Jak skuteczniej komunikować się z osobami starszymi, budować społeczne więzi międzypokoleniowe, rozpoznawać obawy i niepokoje seniorów, zwłaszcza niepełnosprawnych, by zapewnić im tak potrzebne wsparcie i bezpieczeństwo?


O tym i wielu innych ważnych aspektach społecznego funkcjonowania w wieku 60+ dyskutowali w Łodzi uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki". Jej organizacji podjęły się: Społeczna Akademia Nauk, Komenda Miejska Policji w Łodzi, i Akademia Profilaktyki Społecznej SAN.

Troska o bezpieczeństwo osób starszych połączyła uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki". Spotkanie naukowców z polskich ośrodków akademickich, praktyków ze służb mundurowych, prokuratury, instytucji pomocowych oraz samych seniorów zostało zorganizowane w dniu 23 kwietnia 2018 roku przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, Komendę Miejską Policji w Łodzi oraz Akademię Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk.

Przewodnim tematem dyskusji były zagrożenia dla osób starszych, skuteczność aktualnych metod zapobiegania im oraz refleksja nad instytucjonalną profilaktyką społeczną, w tym działaniami administracji rządowej i samorządowej, policji, a także instytucji pozarządowych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa osób starszych, podniesienia świadomości społecznej i kształtowania pożądanych zachowań wśród seniorów.

Otwierając konferencję w imieniu gospodarzy insp. Paweł Karolak, Komendant Miejski Policji w Łodzi oraz prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk i Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Profilaktyki SAN, wskazali jej cel - skuteczniejsze diagnozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa seniorów i wypracowanie najskuteczniejszych metod działania dla ich usunięcia.

Przydatność i wagę konferencji w swych wystąpieniach akcentowali seniorzy, licznie uczestniczący w wydarzeniu, w tym przedstawiciele Społecznej Rady Seniorów oraz uniwersytetów III wieku z Łodzi i innych miast województwa. "Dorosłość i starość to trzy czwarte życia ludzkiego. Od nas zależy - powiedziała reprezentantka Uniwersytetu III Wieku z Radomska - jak osoby starsze przebywające w naszym otoczeniu przeżyją tę część życia. Warto pamiętać, że źródłem przywracania człowiekowi sił psychicznych może być i bardzo często jest środowisko społeczne".

Kolejni prelegenci z Policji i środowisk naukowych, przybliżali najskuteczniejsze, w świetle najaktualniejszej wiedzy, i sprawdzone w praktyce działania na rzecz kreowania pozytywnego bezpiecznego dla osób starszych otoczenia społecznego.

Znaczenie policyjnej profilaktyki dla poprawy stanu bezpieczeństwa oraz jego poczucia w tej grupie wiekowej podkreślił w swym wystąpieniu insp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, a spektrum policyjnych działań prewencyjnych na rzecz ochrony łodzian w podeszłym wieku przybliżył zebranym st. asp. Adam Dembiński z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Prelegent przypomniał o prowadzonej przez policjantów od kilku lat szeroko zakrojonej akcji informacyjnej przeciwko oszustom, w tym stosujacym metodę "na wnuczka" i jej modyfikacje, przeciwko złodziejom kieszonkowym, w której partnerem funkcjonariuszy było łódzkie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, czy też o edukacyjno-informacyjnych działaniach przeciwko przemocy w rodzinach.

Do zagrożeń związanych z oszustwami na szkodę seniorów nawiązali także w swych wystąpieniach dr Waldemar Szymański z Instytutu Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz mgr Mariusz Cieślak - również reprezentujący naszą Uczelnię. O znaczeniu aktywności społecznej oraz ruchowej i intelektualnej dla sprawności fizycznej i psychicznej, a tym samym bezpieczeństwa osób starszych mówili w swych referatach: prof. Wiesław Barabasz z krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego, dr Anna Maszorek-Szymala z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. Wojciech Gruszczyński, prof. Adam Jaworski, dr Bartłomiej Szrajber i dr Katarzyna Dudek z SAN.

Zdobycze nowoczesnych technologii pomocne w podwyższeniu standardów życia oraz stanu bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych przybliżyły konferującym dr Iwona Żukowska oraz mgr Ewa Rogalska z PCG Polska Sp. z o.o.

Meandry pracy socjalnej w obszarze bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych z racji wieku i warunki jej skuteczności przedstawili studenci pedagogiki SAN, przygotowani przez dr n. med. Mariolę Świderską.

Wnioski wypracowane podczas konferencji oraz wygłoszone referaty wkrótce ukażą się w monografii pokonferencyjnej.

Patronami honorowymi konferencji "Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki byli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Łódzkiego, Komendant Wojdewódzki Policji w Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi i Prezydent Miasta Zgierza.

 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
 • Bezpieczny Senior
           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!