Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Z MINISTERSTWEM PRZY OKRĄGŁYM STOLE

Podczas gdy dzieci i młodzież korzystają do końca z uroków wakacji, osoby odpowiedzialne za proces ich rozwoju pracują nieustannie.

W piątek, 23 sierpnia, z inicjatywy Wicewojewody Łódzkiego, Pana Krzysztofa Ciecióry, w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku odbyła się ciekawa dyskusja w formie okrągłego stołu. Pan Wojewoda zaprosił do szkoły osoby odpowiedzialne za proces wychowania dzieci i młodzieży:

byli obecni rodzice, nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządu, Łódzki Kurator Oświaty Pan Grzegorz Wierzchowski, a także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pełnomocnik Rządu ds. Wspierania Wychowawczej Funkcji Szkoły i Placówki, Pani Minister Iwona Michałek. Nie zabrakło na spotkaniu również Społecznej Akademii Nauk, którą reprezentował Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym Pan Mirosław Olszewski oraz Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Bełchatowie dr Adam Gogacz.

Debata opatrzona tytułem „Okrągły Stół Wychowawczy” podzielona była na trzy wątki dyskusyjne: jeden dotyczył współpracy wewnątrzszkolnej i problemów wychowawczych w samej szkole, drugi współpracy z rodzicami i dziećmi, a trzeci, za którego przebieg miał zaszczyt być odpowiedzialny dr Adam Gogacz z SAN, dotyczył współpracy instytucji w otoczeniu szkoły w przygotowaniu programu edukacyjnego.

Okrągły stół okazał się doskonałym sposobem na wymianę doświadczeń, obaw, ale też dobrych praktyk we współpracy. Szkoły chwaliły się osiągnięciami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, ale zgłaszały też Pani Minister postulaty i propozycje rozwiązań systemowych. Trzeba przyznać, że pytania, które zadawała Pani Minister Michałek, a które dotyczyły potrzeb instytucjonalnych, były bardzo konkretne i precyzyjne. Z ust Pana Dyrektora Mirosława Olszewskiego padło kilka propozycji rozwiązań, jak choćby wsparcie ministerialne dla szkoleń z zakresu kompetencji miękkich dla nauczycieli, aby lepiej radzili sobie z problemami wychowawczymi.

Społeczna Akademia Nauk przedstawiła zaś przykłady kompleksowego podchodzenia do procesu kształcenia. Dr Gogacz podkreślił bowiem, że wyobcowanie młodych ludzi w systemie edukacyjnym wynika z jego rozczłonkowania. Brak ciągłości powoduje, że proces edukacyjny odstaje od rzeczywistości, ale też zniechęca, gdyż nie odpowiada procesowi rozwojowemu dzieci. Jako przykład działań mających rozwiązać problem podał trzy specjalności, które oferuje SAN. Pierwsza, na kierunku pedagogika, to resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną, sprofilowana tak, aby stanowiła naturalne przedłużenie procesu kształcenia w liceach mundurowych, ale też przygotowywała kompleksowo do egzaminów policyjnych. Dwie następne znajdują się na kierunku zarządzanie: zarządzanie odnawialnymi źródłami energii oraz nowoczesne technologie w zarządzaniu.

Obie stanowią propozycję rozszerzenia średniego kształcenia technicznego w połączeniu z umiejętnością analizy potrzeb, projektowania i obsługi rozwiązań w dziedzinach nowoczesnych technologii. Wszystkie są wynikiem szerokiej współpracy ze szkołami średnimi, pracodawcami i innymi instytucjami zaangażowanymi w rozwój regionalny. Ważne jest bowiem, aby wszystkie instytucje, które są elementami łańcucha edukacyjnego: od oświaty, poprzez uczelnie, aż do lokalnego rynku pracy, współpracowały ze sobą zapewniając, że przebieg procesu kształcenia będzie nie tylko atrakcyjny dla młodych ludzi, ale też praktyczny i efektywny pod względem nabywanej wiedzy i umiejętności.

Doskonała formuła dyskusji, ale też bardzo dobre jej prowadzenie przez Pana Wicewojewodę Krzysztofa Cieciórę, który wykazał się nie tylko głębokim rozeznaniem w tematyce, ale też świetnym wyczuciem, do tego zdecydowana wola pomocy ze strony Pani Minister Michałek spowodowały, że spotkanie, choć krótkie, bo trwające trzy godziny, było bardzo efektywne i owocne. Oby takich więcej.

  • Z MINISTERSTWEM PRZY OKRĄGŁYM STOLE
  • Z MINISTERSTWEM PRZY OKRĄGŁYM STOLE
  • Z MINISTERSTWEM PRZY OKRĄGŁYM STOLE
  • Z MINISTERSTWEM PRZY OKRĄGŁYM STOLE
  • Z MINISTERSTWEM PRZY OKRĄGŁYM STOLE
  • Z MINISTERSTWEM PRZY OKRĄGŁYM STOLE
  • Z MINISTERSTWEM PRZY OKRĄGŁYM STOLE
  • Z MINISTERSTWEM PRZY OKRĄGŁYM STOLE
  • Z MINISTERSTWEM PRZY OKRĄGŁYM STOLE
  • Z MINISTERSTWEM PRZY OKRĄGŁYM STOLE
           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!